Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Formularz Zgłoszeniowy

W tej ankiecie jest 8 pytań.
Formularz Zgłoszeniowy

UWAGA

Warunkiem koniecznym do uczestnictwa są wydrukowane i podpisane załączniki dotyczące ochrony danych osobowych oraz dodatkowo - w przypadku kategorii fotograficznej, plastycznej i filmowej - oświadczenie o prawie autorskim, które należy przesłać na adres podany w regulaminie.

 

Proszę wypełnić jeden formularz dla jednego wykonawcy /lub zespołu/.

(To pytanie jest wymagane)

Typ szkoły:

(To pytanie jest wymagane)

kategoria:

UWAGA! W przypadku udziału w kategorii fotograficznej lub filmowej, prosimy o dołączenie (drogą pocztową lub mailową wraz ze zdjęciem lub plikiem filmowym) treści oświadczenia: „Oświadczam, że praca jest mojego autorstwa i stanowi moją własność a na użycie wszelkich elementów w niej zawartych posiadam wszystkie niezbędne prawa i zezwolenia”
(To pytanie jest wymagane)
Imię i nazwisko uczestnika/uczestników:
UWAGA! W przypadku udziału w kategorii muzycznej prosimy o dopisanie informacji o dodakorzych wymogach, np: zepewnienie podłaczenia do gitary elektro-akustycznej, dodstkowy statyw z mikrofonem, itp.
(To pytanie jest wymagane)
Utwór wybrany, tytuł tomu, z którego pochodzi:
(To pytanie jest wymagane)
Imię i nazwisko opiekuna
(To pytanie jest wymagane)
Pełna nazwa szkoły
(To pytanie jest wymagane)
E-mail kontaktowy
(To pytanie jest wymagane)
Telefon kontaktowy